Offset štampa

Najčešća tehnika štampanja tražena od strane klijenata je offset štampa, zato što se u relativno kratkom roku mogu uraditi srednji i veliki tiraži. Ova vrsta štampe idealna je zbog svoje visoke rezolucije, preciznosti i mogućnosti dorade uz parcijalni ili ofsetni lak, zlatotisak, itd.


Neke od prednosti offset štampe su:

Ø  Brza i laka priprema samog procesa štampe 

Ø  Postojan i visok kvalitet otiska – oštre i čiste linije, jasna slova i fotografije visoke rezolucije

Ako Vam je potrebna hitna isporuka štamanog materijala za isti dan u malim i srednjim tirazima, onda je pravo rešenje digitalna stampa.