Poslovni podaci

"NO-KACHI" d.o.o. Beograd
6. ličke divizije 80v
11 000 B e o g r a d 

SRBIJA
PIB 100170703
M.BR. 06881866
T.R BANCA INTESA 160-56955-28
ČAČANSKA BANKA 155-23548-79