Visoka štampa

      Visoka štampa predstavlja direktnu vrstu štampe, s obzirom na to da se tokom štampanja ostvaruje neposredan odnosno direktan kontakt štamparskih mašina i materijala na kome se štampa, odnosno vrši otisak.

      Visoka štampa se u današnje vreme pretežno koristi za doradu i finalizaciju štampanog materijala, dajući joj "dubinu" i završnu obradu visokog kvaliteta.

      Neke od tehnika visoke štampe koje se najčešće koriste su:

           - bigovanje
           - blindruk
           - štancovanje
           - ricovanje
           - perforacija
           - numeracija
           - zlatotisak